Event by Vitomil Zupan

Event, by Vitomil Zupan

Translated from Slovenian by Manja Maksimovič

Driving through a village our car startled a horse
the driver had a scare, we all had a scare
and it was spring.
After that we drank red wine sitting under the awning
of a very old farmhouse.
The nationalised landowner joined us
the regional party secretary joined us
the feeble-minded shepherd joined us
the old wrinkly parson joined us
and everybody agreed
that it was a lovely spring.
My travelling companion said what a lovely valley this was
and everybody just nodded.
The shepherd with forget-me-not eyes
– they say that after a fall his mind is gone –
laughed and wiped the drool off
he said in a high-pitched voice:
The horse knew well why he got scared.

z28-1-15 086 (1024 x 768)

Unstartled, photo: MM

Dogodek – Vitomil Zupan

Naš avto je na poti skoz vas splašil konja
voznik se je ustrašil mi smo se ustrašili
in bila je pomlad.
Potem smo pili črno vino pod nadstreškom
zelo starega kmečkega doma.
Prisedel je nacionalizirani posestnik
prisedel je partijski sekretar okraja
prisedel je slaboumni pastir
prisedel je nagubani stari župnik
in vsi so se strinjali
da je lepa pomlad.
Moj sopotnik je rekel kako je lepa tale dolina
in vsi so samo prikimali.
Pastir z očmi kakor spominčice
– pravijo da je od nekega padca brez uma –
se je nasmejal in si obrisal slino
dejal je z visokim glasom:
Konj je že vedel zakaj se je ustrašil.

Advertisements

Talk to me

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s