Two

Dane Zajc: Dva / Two

Translated by Manja Maksimovič

The ice of her body melts

underneath his hands.

The autumn of fruit is awakened beneath his fingers.

The autumn of her body.

Your body has the aroma

of moss under fruit, he tells her.

And as he tells her,

two forests of persistent thoughts

scatter in two cardinal directions.

With their caressing palms they pull down

rocky walls between their eyes.

I’m drunk from your legs, he tells her.

I’m dust on the rainbow of your breath,

she replies.

My body is baptised with your scent,

she whispers.

Afterwards they keep lying perfectly still.

And deep deep underneath them there is a rustle

of two forests encased in ice.

Yet they are lying quiet on the surface of silence.

So quiet that they can hear

a tall tall dam growing between them.

COLD WATER CASCADES OVER.

14-12-13 039 (1040 x 1280)

As it happened, in Pitigliano, not to me! Photo: MM

Dane Zajc: Dva

Led njenega telesa se stali

pod njegovimi rokami.

Jesen sadov se mu prebudi pod prsti.

Jesen njenega telesa.

Tvoje telo diši

kot mah pod sadjem, ji reče.

In ko ji reče,

se dva gozda trdovratnih misli

razbežita na dve strani neba.

Z božajočimi dlanmi podirata

skalne zidove med svojimi očmi.

Pijan sem od tvojih nog, ji reče.

Prah sem na mavrici tvojega diha,

mu odgovarja.

Moje telo je krščeno s tvojim vonjem,

mu šepeta.

Potem obležita čisto mirna.

In globoko, globoko pod njima zašumita

dva gozda, vklenjena v led.

Ampak onadva ležita tiha na ploskvi tišine.

Tako tiha, da slišita,

kako raste med njima visok, visok jez.

MRZLA VODA PADA ČEZENJ.

Advertisements

Talk to me

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s